Обезщетяват собствениците на земи


Обезщетяват собствениците на земи
Обезщетяват собствениците на земеделски земи в Айтос, отнети при образуването на ТКЗС.

Общинската служба по земеделие в Айтос съобщи, че Решенията по чл. 10б от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи за обезщетяване на собствениците или техните наследници, притежавали земеделски земи преди образуването на ТКЗС или ДЗС, са изготвени.

В изпълнение на чл. 27а от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ са предприети действия за уведомяване на заинтересованите лица по реда на ГПК. Влязлото в сила решение, придружено със скица, има силата на констативен нотариален акт за правото на собственост върху имота, информираха от Община Айтос.

Собствениците или техните наследници, подали искане за обезщетяване с равностойни земи от държавния или от общинския поземлен фонд, следва във възможно най-кратък срок да се явят в ОС „Земеделие”-гр. Айтос за получаване на решенията.

Други новини

· Картофопроизводителите ще получат 1,6 млн. лева · Преведени са 30 млн. лева за култури · АИКБ предлага корекция в отдаването на земи · Фермери купуват земя на лизинг без самоучастие · НССЗ изготви над 2 850 проекта · ЕК настоя България да промени закона за земя · ДФЗ приема заявления по НПП 2014-2016 г. · Нивите в Шуменско поскъпнаха · Придобиване на земя по давност · Изпълнението на оперативните програми · Нов вид сделки доминира на пазара на земи · 55 точки са нужни за успех по мярка 4.2 · Обявено е второто класиране по мярка Г · Агрион предлага за продажба чрез търг земи · До 28 февруари е срока за пререгистрация на ... · Агроминистерството ще работи по Кодекс за ... · Земеделците ще ползват отстъпка за акциза · Измама със зърно чрез манипулиран кантар в ... · България е с най-разпокъсаната земя в ЕС · Всяка трета нива е с нов собственик · Депутатите ще гласуват промени в Закона за .... · От 1 юни 2016 г. се предвижда отваряне на