АИКБ предлага корекция в отдаването на земи


АИКБ предлага корекция в отдаването на земи
Така действащото законодателство противоречи на редица закони, сред които Закона за собствеността

Договорите за аренда на земеделска земя да се сключват със съгласието на всички съсобственици или с един, който притежава повече от 50% от поземления имот. Тази промяна предлагат от Асоциацията на индустриалния капитал в официално писмо, адресирано до председателя за земеделската комисия Румен Христов.

Друга възможност позволява на миноритарен съсобственик, събрал с нотариална заверка подписи от останалите собственици да може да сключва договор с арендатор. Но подписите трябва да са поне 50% от имота.

В момента един от физическите съсобственици на даден парцел, който има около 10% от идеалните части може да отдаде под аренда целия имот. В последствие другите съсобственици не могат да оспорят арендата по никакъв начин.

Така действащото законодателство, допълва Гечев противоречи на редица други закони, сред които Закона за собствеността. Браншовиците очакват след изборите държавната администрация да разгледа предложенията.

Източник: www.agro.bg

Други новини

· Картофопроизводителите ще получат 1,6 млн. лева · Преведени са 30 млн. лева за култури · Обезщетяват собствениците на земи · Фермери купуват земя на лизинг без самоучастие · НССЗ изготви над 2 850 проекта · ЕК настоя България да промени закона за земя · ДФЗ приема заявления по НПП 2014-2016 г. · Нивите в Шуменско поскъпнаха · Придобиване на земя по давност · Изпълнението на оперативните програми · Нов вид сделки доминира на пазара на земи · 55 точки са нужни за успех по мярка 4.2 · Обявено е второто класиране по мярка Г · Агрион предлага за продажба чрез търг земи · До 28 февруари е срока за пререгистрация на ... · Агроминистерството ще работи по Кодекс за ... · Земеделците ще ползват отстъпка за акциза · Измама със зърно чрез манипулиран кантар в ... · България е с най-разпокъсаната земя в ЕС · Всяка трета нива е с нов собственик · Депутатите ще гласуват промени в Закона за .... · От 1 юни 2016 г. се предвижда отваряне на