Придобиване на земя по давност


Придобиване на земя по давност
Земеделската земя обикновено има много съсобственици, голяма част от които години наред не се интересуват от нея. Това е добра възможност за някой от тях да сключи аренден договор и да получава цялата годишна рента без знанието на останалите. Вероятно е също така и само един съсобственик да придобие земята по давност.

Може ли другите съсобственици да загубят земята и как да го предотвратят?

На теория е възможно, коментира адвокат Милена Миткова. На практика, с трима свидетели пред нотариус трябва да се докаже, че лицето не само владее земята необезпокоявано над 10 години, но и че намерението му е стигнало до знанието на останалите съсобствениците.

Поканата за плащане на рента в писмен вид доказва обратното – че съсобственикът не владее, а държи частите на другите. Тоест, не може да ги придобие по давност. Следва да се обърнете към местен нотариус.

Необходими са ви решението на ПК, скици, данъчни оценки, удостоверение за наследници, както и арендният договор.

Защо е нужна данъчната оценка?

Когато се съставя нотариален акт се събират такси – местен данък, нотариална такса и такса вписване. Всички те се изчисляват на някаква база. Например при продажби, това е продажната цена. Но при изготвяне на констативен акт, базата е единствено данъчната оценка и няма как без нея.

Колкото до поканата, тя може да бъде връчена чрез нотариус. Което е най-сигурният начин както по отношение на връчването, така и по отношение на доказване кой на кого и какво точно е пратил.

Въпросът за придобиване на земята по давност е уреден в Закона за собствеността, а процедурата по придобиване – в ГПК. Собственикът може да се обърне към нотариус от района, за да му подготви молба-декларация и да му обясни какво следва да направи. След придобиването пред него няма никакви пречки за продажба.

Източник:Pariteni.bg

Други новини

· Картофопроизводителите ще получат 1,6 млн. лева · Преведени са 30 млн. лева за култури · Обезщетяват собствениците на земи · АИКБ предлага корекция в отдаването на земи · Фермери купуват земя на лизинг без самоучастие · НССЗ изготви над 2 850 проекта · ЕК настоя България да промени закона за земя · ДФЗ приема заявления по НПП 2014-2016 г. · Нивите в Шуменско поскъпнаха · Изпълнението на оперативните програми · Нов вид сделки доминира на пазара на земи · 55 точки са нужни за успех по мярка 4.2 · Обявено е второто класиране по мярка Г · Агрион предлага за продажба чрез търг земи · До 28 февруари е срока за пререгистрация на ... · Агроминистерството ще работи по Кодекс за ... · Земеделците ще ползват отстъпка за акциза · Измама със зърно чрез манипулиран кантар в ... · България е с най-разпокъсаната земя в ЕС · Всяка трета нива е с нов собственик · Депутатите ще гласуват промени в Закона за .... · От 1 юни 2016 г. се предвижда отваряне на