Нов вид сделки доминира на пазара на земи


Нов вид сделки доминира на пазара на земи
Нов сегмент на пазара на земеделски имоти се обособи в последните години. Собствениците на части от земеделски земи са започнали да ги продават като процент идеални части от съответния имот. Допреди 5 години купувачи на такива части са липсвали поради наличието на цели имоти. С годините конюнктурата на този пазар се е променила. Продажбата на цели имоти драстично е намаляла, за сметка на въпреки голямото търсене. Причината е, че собствениците или наследниците са много и поради несъгласието на някои от тях, сключването на сделка става почти невъзможно.

В такива случаи купувачите прибягват до покупката на част от земята в имота като обособена идеална част. Така те стават съсобственици с останалите физически или юридически лица, притежаващи останалата идеална част. При продажба всеки съсобственик е длъжен да предложи своята част от парцела първо на някой от останалите съсобственици и при евентуален отказ го изважда на свободен пазар.

Така се появяват като доминиращи две основните групи сделки с идеални части от ниви.

В първия случай повечето от продавачите, с общо над 50% от имота, са съгласни да продадат земята, но другата част от съсобствениците, които или не са съгласни със сделката, или заради факта, че са в чужбина затрудняват покупко-продажбата.

В този случай е възможна съдебна делба и впоследствие продажба на новообразуваните имоти, като съдът присъжда дялове и на тези правоимащи, които не желаят да продават. В много случаи обаче или размерът на земеделския имот е малък или наследниците, респективно съделителите са много и съответно съдебните разходи са прекалено високи и съизмерими със сумите, които те ще получат при евентуална продажба. В тези случаи съсобствениците, притежаващи по-голям дял от земеделските имоти ги продават във вид на идеални части след отказ от останалите съделители за изкупуване на дяловете, като съответно и цената на тези идеални части на декар е средно с 10-20% по-ниска от тази, която би била предложена за парцела в целия му размер, коментират запознатите в бранша.

При втората група сделки, са с инициатори притежателите на по-малкия процент от имота. Те предлагат за продажба своето притежание като идеални части. Практиката показва, че това са от 10 до 30 процента от имота. Причината тук също е неразбирателство между съсобствениците. От това се възползват купувачите, най-често арендуващи земята и ако за имотите няма сключен дългосрочен аренден договор те го осъществяват след покупката и по този начин ангажират за продължителен период от време останалите съсобственици с условията на договора и най-вече със стойността на рентата, вписана в този договор. Тази възможност - част от притежателите на даден земеделски имот да сключат аренден договор е залегнала в Закона за арендата и реализирането й често води до много спорове (в това число и съдебни) и недоволство у останалите съсобственици. Всички тези сделки напоследък съществуват въпреки по-сложния им механизъм, най-вече заради доста намаленото предлагане на качествени парцели земеделска земя.

Източник:Банкеръ

Други новини

· Картофопроизводителите ще получат 1,6 млн. лева · Преведени са 30 млн. лева за култури · Обезщетяват собствениците на земи · АИКБ предлага корекция в отдаването на земи · Фермери купуват земя на лизинг без самоучастие · НССЗ изготви над 2 850 проекта · ЕК настоя България да промени закона за земя · ДФЗ приема заявления по НПП 2014-2016 г. · Нивите в Шуменско поскъпнаха · Придобиване на земя по давност · Изпълнението на оперативните програми · 55 точки са нужни за успех по мярка 4.2 · Обявено е второто класиране по мярка Г · Агрион предлага за продажба чрез търг земи · До 28 февруари е срока за пререгистрация на ... · Агроминистерството ще работи по Кодекс за ... · Земеделците ще ползват отстъпка за акциза · Измама със зърно чрез манипулиран кантар в ... · България е с най-разпокъсаната земя в ЕС · Всяка трета нива е с нов собственик · Депутатите ще гласуват промени в Закона за .... · От 1 юни 2016 г. се предвижда отваряне на