От 1 юни 2016 г. се предвижда отваряне на


От 1 юни 2016 г. се предвижда отваряне на
От 1 юни 2016 г. се предвижда отваряне на първите подмерки от мярка 7.

От 1 юни 2016 г. предвиждаме отваряне на първите подмерки от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., която е основна за развитието на малките населени места. Това съобщи заместник – министърът на земеделието и храните Васил Грудев по време на Националната среща на евроекспертите от общините.
Той посочи, че до края на месец декември ще има изготвен първоначален вариант на Наредбата за прилагане на мярката, която ще даде стабилност и сигурност на бенефициентите. „Общият бюджет на мярка 7 е 685 млн. евро до 2020 г. Трябва да направим така, че всяко едно евро да отиде там, където е най -необходимо, защото съм убеден, че желанията за инвестиции ще надхвърлят възможностите на бюджета по Програмата“, допълни зам.-министър Грудев.

Той обясни, че през месец юни 2016 г. ще стартират първите приеми за инвестиции, свързани с пътища, водопровод, социална и образователна инфраструктура. Когато общината е бенефициент финансирането ще е на 100%, а когато е ВИК операторът ще се финансират 75% от инвестициите. „Разчитам на приоритизация при изготвянето на проекти за социална и образователна инфраструктура. Тези обекти генерират много позитиви за населените места и ползвателите на тези инвестиции“, уточни Грудев.

Източник: AgNews.BG 

Други новини

· Картофопроизводителите ще получат 1,6 млн. лева · Преведени са 30 млн. лева за култури · Обезщетяват собствениците на земи · АИКБ предлага корекция в отдаването на земи · Фермери купуват земя на лизинг без самоучастие · НССЗ изготви над 2 850 проекта · ЕК настоя България да промени закона за земя · ДФЗ приема заявления по НПП 2014-2016 г. · Нивите в Шуменско поскъпнаха · Придобиване на земя по давност · Изпълнението на оперативните програми · Нов вид сделки доминира на пазара на земи · 55 точки са нужни за успех по мярка 4.2 · Обявено е второто класиране по мярка Г · Агрион предлага за продажба чрез търг земи · До 28 февруари е срока за пререгистрация на ... · Агроминистерството ще работи по Кодекс за ... · Земеделците ще ползват отстъпка за акциза · Измама със зърно чрез манипулиран кантар в ... · България е с най-разпокъсаната земя в ЕС · Всяка трета нива е с нов собственик · Депутатите ще гласуват промени в Закона за ....