Като земеделски производител, имате ли сериозна кредитна задлъжнялост


Да, към банка - 25%

Да, към лизингова компания - 19%

Не - 56%