Контакти


Контакти - Zem.BG
 
За всякакви въпроси свързани с употребата на сайта, проблеми и запитвания относно обяви и други технически въпроси:
* всички телефонни разговори се записват!
Еmail: office@zem.bg
_________________________________________________

За реклама, услуги, цени и рекламни формати:
Тел.: 0893 33 34 03
* всички телефонни разговори се записват!
Еmail: office@zem.bg
_________________________________________________

Сайтът : www.zem.bg е собственост на " Метакса Инвест " ЕООД
Aдрес за кореспонденция: гр. Елхово, 8700, „Индже Войвода 2” ет.2
ЕИК по БУЛСТАТ: 202351256


Свържете се с Нас