Партньори


За да са съвместими нашите услуги с всички потребители на портала www.zem.bg, както и винаги да отговарят на законовите изисквания, ние си партнираме с водещи агенции за недвижими имоти, земеделски и селскостопански фирми,медии,браншови организации, областни дирекции и общински служби по земеделие, агенции за земеделска земя и много други:

"VIP Bulgarian Properties" - Агенция за недвижими имоти

"AGnews.bg" - Земеделски Информационен Портал
 
"Дениси Консулт " ЕООД - Фирма за изработка на проекти, европейско финансиране и консултации


"AGRO Journal"- Списание за селското стопанство