За портала


Метакса Инвест ЕООД е водеща компания в сферата на земеделието.

През 2013 г. фирмата печели проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и получава подкрепата за стартиране на интернет сайт за реклама на земеделските земи с цел продажба или отдаване под наем - www.zem.bg .

Широкият пакет от услуги в портфолиото на компанията осигури адекватни решения за нуждите на нашите клиенти, като в същото време създаде нови модели рекламни формати, които и до днес служат за образец в сектора.

В работата на фирмата са ангажирани млади специалисти в широк спектър от области и отлични познания в сферата на земеделието,недвижимите имоти, както и иновациите в информационните технологии и маркетинга.

Нашата мисия е:

- Подобряване кореспонденцията между арендатори и собственици на земеделски земи.
- Подпомагане и развитие на земеделските стопанства.
- Успешно намиране и реализиране на всички земеделски земи.
- Информираност и изпълнение на европейски земеделски проекти.

Ние се стремим да направим нашите клиенти независими, единни,успяващи и същевременно да подпомогнем за устойчивото развитие на земеделието у нас.

Сайтът www.zem.bg e собственост на „Метакса Инвест“ ЕООД
Aдрес за кореспонденция: гр. Елхово, 8700, „Индже Войвода" 2 , офис 2
ЕИК по БУЛСТАТ: 202351256